Ważne!!!!!!

UWAGA

Wszystkich członków armatorów jacht klubu prosi  się o niezwłoczne złożenie kserokopii dokumentu aktu własności jednostki pływającej do bosmana do 30 kwietnia. Członkom którzy nie złożą dokumentów  w wyżej wymienionym terminie będzie naliczony dodatek za wielkość jednostki  w przedziale 9-10m -400 zł.
Do 30 czerwca należy wpłacić na rachunek jacht klubu opłatę za dodatek  za wymiar jednostki:
od 6-7m  -100 zł.
od 7-8m  -200 zł.
od 8-9m  -300 zł.
od 9-10m -400 zł.

Członkowie którzy nie złożą dokumętu własności  do końca roku zostaną automatycznie skreśleni z listy członków jacht klubu zgodnie z &12 punkt 3 statutu.
SKŁADKA CZŁONKOWSKA
II RATA- 600 zł. płatna do 15.05.2014
nr. konta 20105015201000009074106221