Ostateczne listy wybranych operacji w ramach naboru II/2013

Lista wybranych operacji

po dokonaniu oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" na operacje polegające na "Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa" objętych osią priorytetową 4 " Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" złożonych w ramach naboru wniosków ogłoszonego w dniu 18 lipca 2013 roku, uwzględniająca wyniki oceny operacji dokonanej na skutek złożonych odwołań.

Czytaj więcej...